महामारी पूर्वनियोजित? खरा उद्देश- सक्तीचे लसीकरण, डीपॉप्युलेशन अजेंडा..!


FREEDOM, मराठी

कोविड महामारीला “पेंडेमिक” समजण्या ऐवजी त्याला पूर्वनियोजित “प्लॅनडेमिक” समजल जात असेल तर त्याला जागतिक इलिट लोकांचे आचार विचारच जबाबदार आहेत.

May 23, 2021